Notitia urbis Constantinopolitanae


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


collapse section Nascondi tutti | Mostra tutti expand section