no previous next

Dositheus (Ps.)

Hermeneumata Bruxellensia

digilibLT 2017
Informazioni editoriali

FRAGMENTVM BRVXELLENSE

[p. 393 col. a Goetz] onesato emit
biblion liber
proton primus explicit
periurano decęlo
uranus cęlum
astere stellę
nefeli nubila
nomencle nebula
eudias serenum
epine • felū • s[s cum linea subscripta] bnbībum
ombrus nimbus
brocetas pluuia
stalacmos stillicidium
droscis ros
stagones gitate
chion nix
pageto regelus
psisto frigus
astrapes coruscatio
brone tonitruum
cranus fulmen
nix nox
scorcia enelore
obse sero
proi mane
emera dies
fos lux
theon deorum
theos deus
[p. 393 col. b Goetz] chronos saturnus
zeus iouis
elios sol
ares maris
posidon neptunus
efestos uulcanus
eros cupido
photos amor
dionisos liber pater
ermes mercurius
eracles erculus
pan incipus
iereus sacerdos
theanon dearum
thea dea
era iurno
selenę luna
artimis diana
afrodite uenus
athena minerua
meterteor mater dn[n cum linea subscripta]i
ge terra
rea opis
demtra ceras
omonoea concordia
leto latona
enso bellona
erynis furie
faria isis
muse camene
[p. 394 col. a Goetz] memaysine moneta
diceosine iustitie
time honor
ygia saius
estia uesta
uthicia felicitas
tiche futurna
elpes spes
pronoea prouidentia
prosefaire proserpina
peinmelon demenbris
antistopinon humanis
atropus homo
mele menbra
zosimus uitalis
zoe uita
psiche anima
fone uox
soma corpus
cephale capud
coriphe uertex
cramon calnua
encefalus cerbellum
ymen menbranum
triches capilli
dostri circinni
flocamoe crines
scollos cirrus
metopon frons
crotafe tempora
cantoe ansoli
ofries supercilia
blefara palpebre
obtalmi oculi
ocia auriculę
roton nasus
gnatoe bucce
siagonis mammille
[p. 394 col. b Goetz] pogon barba
chilę labia
ala gingiue
odones dentes
uraniscus platum
grossa lingua
cenion mentum
stonet rostum
sielcis saliua
acicen ceruix
tracelos collum
faruix gula
broncus guttur
catadis humerus
bracionis brachia
mies lacerti
anconis cubiti
chires manus
dexico dextera
ansera sinistra
dactile digiti
onites ungulas
stetus pectus
cardia cor
masteo mamilla
caster uenter
omfalus umbiculus
rotus dorsum
rachis spinalis
pleura lactus
lagonis ilia
sacmia lumbi
nefroe renes
cotele coxe
pice natisbus
proctus collus
edocon ueretrum
orcis testiculi
meroe poplies
[p. 395 col. a Goetz] gonata gentia
antingimia tibia
scele crura
astragoloe cali
podes pedes
neutra nerui
flebis uene
oyta ossa
millos medulla
estera stenta
ema sanguis
cole efeta
ficar alipe
epiplus omentem
sarcos caro
derma pellis
perifilosimon dest dn[n cum linea subscripta]s
redior orator
anafonesis declinatio
anagnosis lectio
exenesis narratio
dialectos disputatio
mitos subula
aerrate auditoris
scymmatice cum discpulis
rema uerbum
biblion bibe
flentos titulus
sticoe uersus
dice causa
crisis iudicium
etactiotas demilitia
parebule castra
stratiote militis
pezeo pedietis
yppis aequites
tozote sagittare
[p. 395 col. b Goetz] gramatistes serarie
sennofore significare
eccetotarcus centurie
egemon dux
eparcus praefectus
demarcus trionus
detarcos decurio
polecemus pugna
irene pax
erateuma exercitus
temal egio
spirin cohors
peripoleus de ciuitate
polis ciuitas
etatis meneis conditus
thicos murus
pile porta
andriautes stectae
chononon thoris orium
belemon balneum
ergaterim taberna
benia tribunal
ados uia
agrapus symeta
lorus mons
biblion liber
ret explicit
inceps quartus
ferianemum deuentis
anemus uentus
fisa sufflat
borecos aquilo
nothus auster
lips africus
eoros eurus
speliotes subsolanus
aparcias septemtrio
[p. 396 col. a Goetz] zefiros fabonius
chorus ulturnus
nautilia nauigatio
limon portus
neulia nauigilia
chimon tempestas
erathalassa mare
galene tranquillum
egialos litus
cimata fluctus
nessos insula
clididos unda
ammos arena
nais nauis
marra longa
alieutice piscatoria
parassemon tutela
tropis carina
cope rem
prime puppis
ceras antemna
dendron ambron
scenia fones
armena uela
diptera sigestinum
anthlia sentina
nautes natam
epibates uector
gomos onus
octhe ripa
optamus fluuius
gysira pons
perihiction depiscibus hicthis piscis
labrax lupus
ceriees bucini
polipodes polipus
enchelis ancilla
trigle muli
[p. 396 col. b Goetz] oniscus aselles
sepea sepia
gobios gobio
leotis luligo
crysofrux aurata
cephalus capite
codonox dentes
carabo locusta
perigeor deagriculatura
cias cultura
agros ager
calibe causa
yle silua
asur lucus
arure segetes
stacis spica
pirus frumentum
sitos triticum
erethe ordeum
pate lenticula
erebinthus cicer
meton papauer
limon pratum
chortos fenum
desme mannuę
thrigethos uindemia
lenus torculare
sitobolon granarium
cepus ortum
agroece rustici
ergate operarii
scasis fossores
agele grex
poemen pastor
agrofox saltuarius
cyleutes circiter
peridendron dearboribus
dendron arbor
clados rami
[p. 397 col. a Goetz] filla folia
dafne laurus
ussus edera
pitis pinus
peuce sappinus
mursini myrta
epidon pirum
coccymela pruna
carion nox • sau
sice ficus
melandris sorbus
comaros uraimone
psicos buxsus
melon malum
fexit palma
patellea ulmus
itea salice
ampelus uinea
clema uitis
olea oliua
calamus arundo
sicamina mora
egyros populum
dris quercus
primus ilixe
periorneon deauibus orneon auis
aetos aquila
gypi uulturis
paos paruos
chen anser
pelarigos ciconia
ethira merulus
melissa apis
muia musea
corax coruus
coron cornula
celidon erundo
[p. 397 col. b Goetz] cicla turdus
coyricus merulus
strutin passer
nessa anatis
peristera columba
sisopigis. mutacilla
sparus sturnus
tectis cicada
orax coturnix
aedon luscinia
basiliscus gregariolus
ierax acceptor
sicallis fecetula
calceagra gabia
ittinus miluus
cissa pica
perilachanon deholeribus
lachanon olus
cambe culicule
ormenon cyma
molochia maluas
seuelia betas
cingile rapas
bassadis napi
colocenthe cucurbitas
sicidia cucumeres
thridacia lactucas
serdes intibia
marathron feniculum
prassia porbi
cmaras cardi
edyosmon menta
selenon apium
pagenon ruta
pericreton decarne
creas carone
cereon porcina
[p. 398 col. a Goetz] calathenon lactantina
probacion berbetina
arnior agnina
egyor caprina
eurifion edina
boinon bobalina
mosclion uiclina
elafion ceruma
chenion anrerina
siagrion aprina
amon crudum
epthon coctum uel assum
eptimenon conditum
gala lac
tiros casiuor
ythar sumen
methar uulua
meli mel
opos lasar
[p. 398 col. b Goetz] peripotion depotionibus
postotor potio
oenos uinum
paleos uetus
cletus mustus
agroeton rusticus
epies bibisti
thermon calidum
zeston feruentem
psicon frigidum
clyaron tepidum
aglato merum
ydarce aquatum
cecrauinas temporatum
cyclyn dulcem
enclicazoni sucidum
mantama disce
bibacion biber
apiton tertius
apertissime feliciter

GLOSSARIVM LEIDENSE

[p. 398 col. a Goetz] incipiunt interpretationes latinę hoc est hermineomata grecę
abinitio apoarches
abalfalittera apoalfagrammatos
aprimolibro apoprotubiblios
audi acuson
audio acuo
audisti ecuses
audite acusate
audiuimus ecusamen
audiunt acuusin
audierunt ecusan
abscondi chrybeni
absconsum chrypton
aue chere
[p. 398 col. b Goetz] augusta steni
anima psyxe
aurum chryson
aboriente apoanatolon
anno etei
aqua ydor
aperi anyxon
aperio anygo
aperis anygis
aperimus anygomen
aperit anygi
aperiunt anygusin
apertumest enyctae
adiuua boetheson
adiuuo boetho
[p. 399 col. a Goetz] adiuuate boethesate
adiuuamus boethumen
adiuuauimus eboethesamen
adiuuauerunt eboethesan
adiutor boethos
angulos gonia
agita elason
agito elauno
agitas elaunis
agitasti elases
agitaui elasa
agitauimus elasamen
agitator eniochos
agitauit eniochesen
agitatores eniochoe
agitant eniochusin
agitauerunt eniochesan
adfer enence
attuli enenca
attulisti enences
attulit enencen
attulimus enencamen
attulerunt enencan
aequalem ison
aequalis isotimos
aucupatur ixeui
auceps ixeutes
aucupatores ixeutae
abdormiui apecoemethen
abdormisti apecoemethes
abdormiuimus apecoemethumen
abdormit apecoematae
accipe labe
accipio lambano
accipisti elabes
accepi elaba
accipite labete
accipimus lambanomen
acciperunt eleban
accipis lambanis
accipit elaben
[p. 399 col. b Goetz] assa opteson
asso opto
assas optas
assat opta
assum opton
assamus optomen
assasti opteses
assaui optesa
assauerunt optesan
assauimus optesamen
assurae par opta
asinus onos
asina onothelia
asini onoe
asinae onadesonotheliae
asinarius onelates
age praxon
ago prasso
agis prabtis
agit pratti
agite praxate
agimus prassomen
agent prassusin
agant praxosin
agitur practhete
algio rigo
algis rigas
algit riga
algimus rigomen
allide rexon
allido resso
allidis ressis
allidit ressi
allisusest rerecte
allidite rexate
alliserunt erexan
aduna synaxon
aduno synago
adunas synagis
adunaui synexa
adunasti synexes
[p. 400 col. a Goetz] adunate synaxate
adunauimus synexamen
adunatum est synegomenon estin
ama fileso
amo filo
amas filis
amat fili
amaui efilesa
amauit efilesin
amasti efileses
amate filesate
amauimus efilesamen
amauerunt efilesan
amatisunt efiletoeisin
amatos filetos
amor pothos
aduentus eparysia
aurum chrysos
aurei chryseoe
aurifex chrysochoos
adaurificem prostonchrysochoon
aurifices chrysochooe
arma oplon
armatus oplimenon
armati sunt oplistesan
armatum oplismenon
armauitse opliste
alia alla
aliamparabolam allenparabolen
apollo apollon
aesculapius asclepios
aetas elicia
aestus sychos
angulioculorum canthoe
auriculae ota
alae maschalae
adeps stear
aedis naos
[p. 400 col. b Goetz] ara bomos
auidus aplestos
auditores arcroatae
aedilis angoranomos
augustus sebastos
auus pappos
auia mammae
aduersarius antidicos
amicus filos
amica file
aedina erifia
agnina arnia
angustrina stenochorta
asta dory
aquarius hydrochoos
aedificium oecodomema
armarium pyrgiscos
auster notos
aquilo boreas
arena ammos
africus lips
arbor dendron
artemo armon
anguilla enchelis
antemna ceras id est cornu
asellus oniscos
aurata chrysophrys
ager agros
abellanea leptocriria
amigdala amigdala
aquila aetus
appium selinon
alium scordon
asparagi asparagoe
auis orneom
anser chen
apis melissa
anates nessa
[p. 401 col. a Goetz] accipiter ieax
bonafortuna agathe tyche
balteum zoster
bracae anaxyrides
balneum lutron
buccae gnathee
barba pogon
brachia bracones
buxus pyxus
bibens pinoon
bibi epia
bibimus epiomen
bubula boia
bonus calos siue agathos
bonum calon
bona agathe
bonaopera calaerga
ciceronis ciceronos
cupientes epithymuntas
conscribsi sinegrapsa
conscribam syngrapho
condio artyo
conde artyson
condis artys
condisti ertyses
condiui ertys
condiuimus ertysamen
condiunt ertiusin
condierunt ertysan
condimenta ertyma
ciuitas polis
cogita buleuse
cogito buleuome
cogitas buleue
cogitat buleuete
cogitant buleuonte
cogitauimus eubuleusametha
cogitauerunt eubuleusonto
conaris biaze
[p. 401 col. b Goetz] conor biazome
conatus es ebiaste
conatur biazonthe
conauerunt ebiasontho
conatisunt ebiasthesan
conatisumus ebiasthemen
caedo dero
caedis deris
caedit deri
caedamus diromen
caesisunt edaresan
caeduntur deronte
caena dipneson
caeno dipno
caenas dipnis
caenant dipnusin
caenatores dipnetae
caenauerunt edipnesan
caenasti edipneses
caenaui edipnesa
caenat dipni
caenauimus edipnesamen
certa erison
certaui erisa
certamus erizomen
certauimus erisamen
certaris erizis
certator erizi
certatus es erises
certantur erizusin
concupiscis epithymis
concupisco epithymo
concupiscit epithymi
cupidus epithymethes
calca pateson
calco pato
calcatur patite
calcas patis
calcat pati
[p. 402 col. a Goetz] calcauimus epanthesamen
calcauerunt epatesan
calcate epatesate
calcasti epateses
calcaui epatesa
calcatumest pepatemenon estin
consue rapson
consui erapsa
consuis raptis
consuit erapsen
cumsuo rapto
cumsuet rapti
cumsutum reramenon
cumsuisti erapses
cerne siniason
cerno siniazo
cernis siniazis
cernite siniasate
conserua syntereson
conseruo syntero
conseruate synteresate
conseruasti synetereses
conseruaui syneteresa
conseruauimus syneteresamen
curre drame
curro trecho
curris trechis
currit trechi
currimus trechomen
currite dramete
cucurristi edrames
cucurri edrama
cucurrimus edramomen
cucurrerunt edraman
cursor dromeus
cursores dromis
cursus dromos
cursum dromon
calcia hypodese
calciome hypodeome
calciaui hypodesa
[p. 402 col. b Goetz] calciasti hypedeso
calciauime hypedesame
calciatussum hypodedeme
calciatisunt hypodedente
calciaueruntse hypedesanto
calciati sumus hypedethemen
calciauimusnos hypedesomestha
calciamenta hypodematha
calciate hypodesate
clodos cholos
clodicat cholaeni
caca chesce
cacat chyzi
cacauit echesen
cacasti echeses
caco chezo
cacaui echesa
cacamus chezomen
cacant chezusin
cacauerunt echesan
concacasti cetecheses
concacauit catechesen
concacius enchesten
conputa psefison
conputo psefizo
conputo psefizo
conputas psefizis
conputat psefizi
computasti epsefises
computaui epsefisa
computate psefisate
computamus psefizomen
computauimus epsefisamen
computos psefos
cauculos psefas
cauculat psefizi
cauculator psefistes
crepat psofi
crepuit epsofesen
cumstudio metafiloponias
caelum uranos
[p. 403 col. a Goetz] cras aurion
caelestibus uranion
cupido eros
ceres demetra
concordia homonoca
camenae musae
corpus soma
caput cęfalen
cerebrum encefalos
caluaria cranion
capilli triches
capillos tricas
cincinni bostrychoe
crines plocamoe
cirrus malos
cartilago chondros
ceruix auchen
collus trachelos
cubiti ancones
cor cardia
culus proctos
crura scele
caro sarx
corona stephanos
consacrata catheromena
continens encrates
cupidus scniphos
cetus acribes
celer tachys
condiscipuli synmathetę
causa dice
cęsar coeranos
corrector diorthotes
comitia archieria
consilium simbolion
castra perembole
centurio ecatontarchos
commissio simbleses
concordia homonoe
[p. 403 col. b Goetz] cognatio syngenia
cognatus syngenes
cognata syngenis
concubina pallace
condita ectismene
caro creas
consularis hypaticos
cohors spira
classis stolos
capruna aegina
ceruina elafia
curia beleuterion
curator logistes
copertorium perhybolaeon
culcita tyle
ceruicalem proscefalaeon
candelabrum lychnia
calix poterion
cultellum machaeion
cacauum chytra
coperculum poma
cribrum coscinon
capricornus aegoceros
carina tropis
claues claeis
configeclauis catheloson
consolationemsiueexortationem paracleten
coruus eoros
casa calybe
crex agele
citreum citrion
cotonium cydonion
citonia cydonia
castaneae lopima
cupressus cyparisos
cupressi cyparisoe
cicer erebinthos
ciconia pelargos
[p. 404 col. a Goetz] cornicla corone
coruus corax
columba ieristera
cicada tetix
coturnia ornix
cabia galeagra
cucurbitae colocinthae
cucumeres sycidia
cardi cinarae
caepae cromya
calidum termon
cum amicis metafilon
difficultatem dyscherian
dimitte apolyson
dimitto apolyo
dimittis apolyis
dimittit apolyi
dimittunt apolyusin
dimittamus apolysomen
disciplinam paedian
doce didaxon
doceo didasco
doces didascis
docemus didascomen
docuerunt edidaxan
docent didascusin
doctor didascalos
docetur didascetae
doctrina didacterion
docet didasci
desideras epythymis
desidero epythymo
desiderant epythymusin
desideramus epithymumen
desiderium epithymia
detrimentum zemia
dormi coemo
dormio coemome
dormis coemasae
[p. 404 col. b Goetz] dormiui ecoemethen
dormisti ecoemethes
dormiuimus ecoemethemen
dormite ecoemethete
dormierunt ecoemethesan
dormiamus coemethomen
dic ipe
dico lego
dicis legis
dicit legi
dicite ipate
dicimus legomen
daintellectumautfacintellegere synetison
dixisti ipes
dixi ipon
diximus ipamen
dixerunt ipan
dictum est electhe
dixit ipen
dicens legon
discipuli mathetae
disce mathe
disco manthano
discite mathete
discimus manthanomen
discunt manthanusin
discis manthanis
discit manthani
dormitas nystazis
dormito nystazo
dormitat nystazi
dumputat osdoci
de ec
de caelo periurnanum
diicaelestes theoeuranioe
diimarini theuethalasioe
dii terreni theoe epigioe
diipatrenses theoepatrioe
[p. 405 col. a Goetz] dii infernales theoeypocthonioe
dediis peritheon
deorum theon
deus theos
dearum theaon
dea thea
diana artemis
demembris perimelon
dextra dexia
dies imeras
dorsus notos
de edibus perinaon
demoribus peritropon
destudiis perifiloponion
depotestate periexusias
demilitia peristratias
dux eguminos siue hegeomon
duces hegeomones
decurio deca archos
decognatione perisyngenias
deciuitate peripoleos
dehabitatione perioeceseos
domus oecia
de XII signis perido deca
deuentis perianimon
desolanis periapheliotes
denauigatione perinautelias
depiscibus perichyon
dentex synodus
deagricultura peri georgias
dearboribus peridendron
dactulus toenix
damascena damascena
diresia cerasia
dorachina doracina
deoleribus perilaeneanon
deauibus periorneom
depotionibus peripoton
diligis agapas
[p. 405 col. b Goetz] damihi dosmu
etmultitudinem cepolyplethyan
et gręce ce ellinisti
eme agorason
emo agorazo
emi agorasa
emamus agorasomen
emimus agorasamen
emunt agorazusin
emerunt agorasan
emant agosusin
emis agorazis
emptum est egoraste
emet egorasen
expostula apeteson
expostulo apeto
expostulas apetis
expostulate apetesate
expostulauimus apetesamen
exi exelthe
exio exercome
exis exerche
eximus exerchometha
exit exerchete
exiunt exerchontę
exiant exelthosin
existi exelthes
exiamus exelthomen
excalcia hypolyson
excalcias hypolyis
excalciasti hypolyso
excalciauime hypelysamen
excalciate hypolysate
emit onesato
emptiones onae
explicit apertiste
est estin
erit estae
enim gar
[p. 406 col. a Goetz] et cę etiam cę
ecce idu
erat en
egosum ego imi
enarratio exegesis
euocatus taxiarchos
exercitus strateuma
exercitationes adoleschias
eloquium logion
fenestra thyris
fenestrae thyrides
fateri omologeson
fateor omologo
fateris omologis
fatetur omologi
fatemur omologumen
fassusest omologesen
fassisunt omologesan
fatemini omologesate
fassisumus omologesamen
facio poeo
fac poeeson
facis poeis
facit poei
facite poeite
faciamus poeesomen
faciant poeesosin
factum est gegonen
fecerunt poeesan
fiet ginetae
futurum ginomenon
fiat genetae
factasunt omnia egenontopanta
fiant omnia genontepanta
futura sunt omnia ginonte panta
follonica plynon
follonicaui eplyna
follonicant plynusin
[p. 406 col. b Goetz] follonicate plynate
follonicatasunt eplynthesan
follonicat plyni
follonicas plynis
follonicasti eplynes
fustes rabdoe
fusticat rabdozi
fustigatus est erabdiste
frigus psyghos
frigidum psychron
frigidus psychros
forfix psalis
forfices psalides
flumen ceraunos
furiae erintes
furia isis
felicitas eutychia
fortuna thyche
frons metopon
femora meroae
fel cholae
fidelis pistos
fur cleptes
fastidiosus siccos baelyros
fatuus moros
fabula mythos
filia thygater
filius yios
frater adelfos
forum agora
fundamentum themelios
fabonius zefyros
fluctus cymmata
funes smenia
flumen potamos
faua cyamus
faenum chorton
folia fylla
[p. 407 col. a Goetz] ficus sycon
fici syca
fossores scaphis
fraxinum melcynon
fecetula sycalis
feniculum marathon
feruentum zeston
feliciter eythycos
flagella mastigos si
fructus carpus
finit orit
fili tecnon
finis telos
finit telot
flumina potami
fistuca carfos
gaudium charan
gaudeo chaero
gaudes chaere
gaudet chaeri
gaudemus chaeroysin
gaudiummagnum chaeromen
gratia charis
gratias eucharistes
guttae stalagmoe
gelus pagetos
gingiuae ula
gula bronchos
guttur farynx
genua gonata
gloria doxa
gloriosus endoxos
granarium sitobolon
gener gambros
gobio cobios
hospes chenos
hospitium xenia
hospitatur xenizetae
hospites xenoae
[p. 407 col. b Goetz] hospitantur xenizontae
hiemps chimon
hoclibro tuto biblion
honor time
homo antropos
hominem antropon
humanus eusebes
hostiae thymata
honos gomos • haec • tauta •
hirundo chelidon • hic • ode •
hyrculis eracles
interpretamentorum ermineumaton
interpretamentarus ermineumaticeos
incipiamautem archomaede
initium archae
incipe arxę
incipio archomae
incipite arxatę
incipimus archomaeta
incipit archete
inciperunt erxanto
incipiunt archontae
inceptum est erche estin
inlumine ento foti
intenebris entescotia
iunge zeuxon
iungo zeugnyo
iungite zeuxate
iungimus zeugniomen
iunxerunt ezeuxan
iunximus ezeuxamen
iunctum est ezeuctae
iungit ezeucnyi
iugus zegos
iuue celeuson
iussi eceleusa
iubeo celeugo
iubes celeugis
[p. 408 col. a Goetz] iussisti eceleuses
iussum est ceceleumenon estin
iussio celeuma
iussisunt eceleuthesan
iusserunt eceleusan
iussionem celeusin
iussasunt ceceleumeniasin
iussiones celeumata
inquina molynon
inquino molyno
inquinas molynis
inquinaui emolyna
inquinasti emolynet
inquinatum memolymmenon
inquinauimus emolynamen
inquinauerunt emolynan
inquinate molynate
intellegi noisa
intellego noo
intellegit noi
intellexisti enoesate
intellegimus noumen
intelleximus enoesamen
intellectum noema
innuit neui
innuo neuo
innuis neuis
iura omoson
iuro omnyo
iuras omnyis
iuramus omnyomen
iurasti omoses
iurauerunt omosan
iurauimus omosamen
iuraui omosa
iurauit omosen
ira orge
iratus est orgisthe
irascitur orgizete
[p. 408 col. b Goetz] irascor orgizomę
iratisunt orgisthesan
irasceris orgize
irascuntur orgizonthe
incipit archetae
inprimo entoproto
iouis dios
iuppiter zeus
incibus pan
iuno hera
inimicus ecthros
iustus dicaeos
iustitia dicaeosynae
iustificationes dicaeomata
iugulum sfage
ilia lagones
imagines icones
ingeniosus euphyes
iudicium crisis
iudicio crimati
imperator autocrator
iuridicos dicologos
ianua pylon
imbrices calepteres
insula nesos
ilicem prinos
intuba seris
ita utos
illis ecinis
incipit melle
inmaturitas orian
in inmaturitate en aoria
inocculto entocrypto
ignis pyr
latine disputare romaistidialegesthe
libris biblioes
lauda epęneson
laudo epaeno
[p. 409 col. a Goetz] laudas epaenis
laudasti epęneses
laudaui epanesa
laudamus epaenumen
laudauit epaenesen
laudauerunt epaenesan
loqui laleson
loquor lalo
loqueris lales
loquitur lalei
loquamur lalesomen
loquimini lalesate
loquutisumus elalesamen
loquantur laleisin
loquutus es elalesis
loquutus est elalesen
loquuntur lalusin
latet lanthani
lates lanthanis
lateo lanthano
laua nipsae
laua lusae
laui elusa
lauo luoe
lauaris lue
lauemur lusometha
lauerunt elusantho
lauate lusasthe
lauisti elusaste
lauimus elusametha
lignum xylon
ligna xyla
ligneus xylanos
ligneum xylinon
luctor paleao
luctaris palaeis
luctatur palaei
luctantur palaeusin
luctauerunt epalaesan
luctasti epalaeses
luctauimus epalesamen
[p. 409 col. b Goetz] luctatores palestae
luctator palestes
latra hylacteson
latro hylacto
latras hylactis
latrat hylacti
latratos hylamos
labsus est olisthen
labsus sum olistha
liberpater dionysos
luna selene
latona leto
latum platyn
lata plataea
labia chile
lingua glossa
lacerti myes
latus pleuron
latera pleurae
lumbi iscia
lanugo chnus
largus dapsiles
lectio anagnosis
liber biblion
lex nomos
legio tagma
lectum cline
lucerna lychnos
lux phoos
leo leon
liber tertius biblio triton
litus aegialos
longa macra
lupus labrax
lupi lyci
lolligo teuthis
lucusta carabos
lucus alsos
lenticla face
legistis canegnotae
laurus dapne
[p. 410 col. a Goetz] lactucae tridaces
lucinius asan
multos pullos
multi polli
muta allasson
muto allasso
mutat allassi
mutauit elaxen
mutas allassis
mutasti ellaxes
mutauimus ellaxomen
mutant allasusin
mutauerunt ellaxan
mutatio allage
munera dora
merge bithyson
mergo bithyzo
mergis bithyzis
mergamus bithysomen
merguntur bithyzontae
merseruntse ebithisthesan
mergit ebithyzi
mulier gyne
mulieres gynaeces
murmura gongyson
murmuro gongyzo
murmurate gongysate
murmurant gongyzusin
murmurauimus gongyzomen
murmurauerunt egongysan
monstro dicnio
monstra dixon
monstras edixa
monstrate dixate
monstrauimus edixamen
monstrauerunt edixan
monstrasti edixes
monstras dicnyis
monstrat dicnyi
[p. 410 col. b Goetz] morde dace
mordeo dacno
mordes dacnis
mordet dacni
mordunt dacnosin
morserunt edacan
morsicosus dacthes
molesta enocleson
molesto enochlo
molestus ocheros
molestatur enochli
molestaris enochlis
miror thaumazo
miraris thaumazis
miramur thaumazomen
mirantur thaumazusin
miraculum thauma
magister didascal
mulieremsurge gynaca egire
manducare fagen
malos sapon
magis mallon
montem oron
media meses
manducans esthion
maledic loedoreson
maledico loedoro
maledicite loedoresate
maledicis loedoris
maledicit loedori
maledixisti eloedoreses
maledixi eloedoresamon
malediximus eloedoresamen
maledixerunt eloedoresan
maledicamus loedoresamen
maledictum est leloedoremenon estin
mane proi
manes menis
mansisti emenis
[p. 411 col. a Goetz] mansi emina
mansimus eminamen
manserunt eminan
mansio mone
mansiones moneae
mugio mycomae
mugit mycatae
mugiunt mycontae
moneo nutheso
moneris nuthete
mones nuthetis
monetur nuthetite
monet nutheti
monent nuthetusin
monemus nuthesumen
mitte pempson
mitto pempo
mittis pempis
mittit pempit
mittimus pempomen
mittamus pempsomen
mittunt pempusin
misimus epempsamen
miserunt epempsan
missisunt epempthesan
misisti epempses
missum est epempthe
moue saleuson
moueo saleuo
moues saleuis
mouet saleui
ministra hypereteson
ministro hyperetro
ministras hyperetis
ministrat hypereti
ministrasti hypereteses
ministraui hyperetesa
ministrate hyperetesate
[p. 411 col. b Goetz] ministrauimus hyperetesamen
minister hyperetes
ministerium hyperetesia
ministratores hyperetae
mentior pseudomae
mentiris pseudes
mentitur pseudetae
mendax pseustes
mendacium pseusma
mendacia pseusmata
moxsederit oscathise
moxascenderit os anabe
mars ares
mercurius hermes
minerua athena
materdeum meter theon
moneta mnemosyne
membra hymen
maxillae siagones
molares gonfioe
mentum genion
manus chines
mamellae masthoe
medulla myellos
mores tropoe
malignus cacopoeos
milites stratiotae
mater meter
meretrix etaera
matertera metryta
muros thicos
macellum creopolion
macellarius creopoles
mons oros
mensa trapeza
mare thalassa
muri trigle
mirena myraena
[p. 412 col. a Goetz] manuae desmae
myrta myrinae
malagrania rose
mala mela
mespira mesfyla
mura sycamina
merulus cossycos
musca myia
mergulus oritacos
mutacilla sycopygis
maluae molagna
menta hedyosmon
mustum gleucos
neque facile mete eucheros
non percipi ucefisamen
nube gameson
nubo gamo
nubtiae gamoae
nubsi egamesa
nubsit egamesin
nubtiatores gamostolae
nubunt gamusin
nubserunt egamesan
nubta gegamemene
nascor gennomae
nascitur gennathe
nascuntur gennonte
nascimur gennometha
nasceris gennase
natisunt egennethesa
n natalis genethlios
nata colymbeson
nato colymbo
natas colymbas
natamus colymbomen
natauit ecolymbesen
natasti ecolymbeses
natauimus ecolymbesamen
[p. 412 col. b Goetz] natauerunt ecolymbesan
natatores colymbetae
natate eolymbesate
nomino onomazo
nomina onomata
nominas onomazis
nominat onomazi
nominasti onomases
nominaui onomasa
nominauimus onomasamen
nominauerunt onomasan
nominate onomasate
nominatisunt onomasthesan
nominaquemuis onomasononthelis
nomen onoma
nominauit onomasen
nominamus onomazomen
nominantur onomazonte
nominatus est onomasthe
nebile nefelę
nebula omichle
nimbus ombros
nix chion
nox nyx
nasus ris
nates pige
nerui neura
neglegens amaeles
nutrix trofos
nutritor trofeus
nauigatio nautilia
naualia neoria
nauis naos
nauem ploion
nauta nautes
nux caryon
nuces carya
nucleus strobilos
[p. 413 col. a Goetz] nuclei strobiloe
napici bunides
noctes nyctas
non ouc
nonne oyxi
nolite memeri
neque mete
nihil oyden
nedederis midote
nimis agan
omnia panta
omnes pantas
omniauerba pantaremata
odi miseson
odio miso
odis misis
odit misi
odimus misumen
oderant emisesan
odisti emises
odiosus misetos
opes rea
oculo thalmo
oculi opthalmoe
os stoma
omentum epiplus
ossa ostea
orator retor
ordo taxis
opera erga
operarius ergates
ordeum crithe
ortum cepos
oliua elaea
oliuetum eleon
oliuae eleae
olus lachanon
occidite thygate
occidit thysen
[p. 413 col. b Goetz] orientem anatolon
occidentem dysmon
propterhocego diatuto ego
posse dinasthe
propter diaten
prande aristeson
prandeo aristo
prandes aristas
prandeamus aristesomen
pransores aristetae
prandeunt aristosin
prandium ariston
perprandierunt aperistesan
puta doxon
puto doco
putas docis
putat doci
putamus documen
putauimus edoxamen
putauerunt edoxan
proba docimason
probo docimazo
probas docimazis
probaui edocimasa
probatum est docimon estin
probauimus edocimasamen
probate docimatate
probauerunt edocimasan
probasti edocimases
probat docimazi
permitte epitrepson
permitto epitrepo
permittit epitrepi
permittimus epitrepomen
permiserunt epitrepsan
pinge zografesun
pinxi ezografesa
pingo zografo
pingimus zografomen
[p. 414 col. a Goetz] pictum est ezografetae
pingitur zografitae
pingit zografi
pinxit ezografesen
pictor zografos
pictura zografia
pinxerunt ezografesan
pictores zografoe
placeo areson
placui eresa
placuisti ereses
placuit eresen
placuimus eresamen
placuerunt eresan
praeuaricantes parabęnontas
praeuaricatores parabatas
puer paedion
puerum paediu
puella toxorasion
prudenti fronimo
paenitemini metanoite
ploratio trinos
purga catherin
purgo cathero
purgaui ecathera
purgasti ecatheres
purgatum cecatharismenon
purgantur catherontae
purgatisunt ecatharisthesan
purgauerunt ecatheran
purgamenta catharmata
purgamentum catharma
purgauimus ecatheramen
purgate catherate
purgauit ecatheren
partire merison
partior merizo
partiris merizis
partitur merizi
[p. 414 col. b Goetz] partiamus merisomen
partitisunt emeristesan
partis emerises
punge nyxon
pungo nysso
punxi enyxa
pungite nyxate
pungimus nyssomen
pungis nyssis
pungit nyssi
praecide teme
praecido temno
pręcidite temnete
praecidemus temnomen
praecidamus temomen
praecidunt temnusin
praecisum est tetimemenon estin
pertundo trepeson
pertundo trypo
pertundis trypas
pertundit trypa
pertundimus trypamen
pertusum est tetrypemenon estin
pulex psylla
pulices psyllae
prodest ofelimon estin
parturit odini
parturis odinis
parturio odino
pluuia broxe sium brocetos
prouidentia pronoea
proserpina persefonae
palpebrae blefara
pupillae corae
palatum uraniscos
poplites arcoelae
pedes podes
plantae tarsoe
pelles derma
[p. 415 col. a Goetz] pontifex ieromnemon
pius eusebes
pagines selides
potestas exusia
proconsul anthypatos
praetor stratecos
pedites pezoe
praefectus eparchos
pugna polemos
pax irene
pilus hyssus
parentes gonis
pater pater
porta pyle
porcina choereia
protribunal probematos
planetia pedio
paucos oliga
pisces ictyas
pascit trefi
petite aetite
per dia
propter diato
plus pleon
pleonexia aplushabendodicta
peccator martalos
pames thoechos
posticium parathyros
patella lopas
piscis ictus
piscatoria halieutice
portus limen
pons gefyra
pontes getyrae
polypus polypus
paselia faselin
pauper mecon
pratum chortocopion
[p. 415 col. b Goetz] pastores poemones
pastor poemen
pirum apidion
pruna coccymela
psitacia pistalia
persica persica
populum aegyros
pauus taos
passer struthon
pica cissa
porri prasa
pastinacae stafylinoe
quoniamintellego epide horo
quaestio zetema
quaero zeto
quaeris zetis
quaerit zeti
quaero zeteson
quaerimus zetumen
quaerite zetite
quaeritur etiatae
quaeratur zethetae
quaesiuimus ezetesamen
quaeruntur aetiontae
quaestor thamias
quoniam epide
quaepromisi hępengilamen
quam diu eos pote
quod to
quid ti
quomodo pos
qui oi
quia oti
quoniam oti
redde apudos
reddo apodido
reddidi apedoca
reddidisti apedoces
[p. 416 col. a Goetz] reddamus apodomen
reddidit apodidi
ride gelason
rideo gelo
rides gelas
ridet gela
riserunt egelasan
ridemus gelomen
ridamus gelasomen
risus gelos
rado xyo
rade xyson
radis xyis
radit xyi
raserunt exysan
rademus xyomen
radamus xysomen
rasum cexysmenon
raduntur xyontae
rasorium xyster
rasisti exuses
radam xyso
roma rome
romenses romaeus
romani romaeoe
rosa roda
rosatum rodinon
radix rafanos
radices rafanoe
rusticus choricos
rustici choricoe
rustica chorice
refrigeratum psychryston
refrigera psychrison
refrigeraui psychrisa
renes nefroe
rex basileus
regina basilessa
rami cladoe
rubor drys
[p. 416 col. b Goetz] ramus clados
ripariolus basiliscos
ruta peganon
rusticum agroecon
rapae gongylae
saluta aspasae
saluto aspazomae
salutas aspaze
salutaui aspasamen
salutat aspazetae
salutant aspazontae
sequere acolutheson
sequor acolutho
sequeris acoluthis
sequitur acoluthi
sequimur acoluthumen
sequantur acoluthesusin
sequutus est ecoluthesen
scribere grafin
scribo grafo
scribe grapson
scribis graphis
scribsi egrapsa
scribimus graphomen
scribsimus egrapsamen
scripserunt egrapsan
scribtores graphes
scriba grammeteus
scriptor grapheus
scribit graphi
serue dule
seruio duleuo
seruite duleusate
seruit dulim
serua fylaxon
seruo fylasso
seruis eduleuses
seruiui eduleusa
seruos duolos
seruiuimus eduleusamen
[p. 417 col. a Goetz] seruierunt eduleusan
seruisunt dulo esin
specto theoro
spectas theoris
spectat theory
spectamus theoremen
spectatores theoretae
spectauerunt etheoresan
suda idroson
sudaui idrosa
sudauit idrosen
sudasti idroses
sudate idrosate
sudauerunt idrosan
sudamus idromen
soniaris merimnas
sonior merimno
soniatus est merimnan esche
soniati sumus merimnaneschomen
sonium merimna
soniate merimnate
soniauerunt emerimnesan
siccum xeron
siccat xeraeti
siccum est xeron estin
siccauit exeranthe
siccauerunt exeranan
siccatisunt exeranthesan
siccasti exeranes
seca prison
secaui eprisa
sectum est peprismenonestin
secauimus eprisamen
secasti eprises
secate prisate
secas prizis
secat prizi
seco prizo
sterto rescho
stertis reschis
stertit reschi
[p. 417 col. b Goetz] stertent rescusin
stertimus reschomen
sparge ranon
spargit raeni
spargite ranate
sparsisti eranes
sparsi erana
sparsimus eranamen
serua tereson
seruo tero
seruas teris
seruat teri
seruate teresate
seruamus terumen
seruauimus eteraesamen
seruatisunt teterentae
seruatum est teteremenon estin
seruatores teretae
sapientia sophia uel froneses
sapit froni
sapio fro
sapis fronis
sapiens homo fronimosantropos
sapiens fronimos
saluator sother
spiritus pneuma
sanctus agios
stellam asteran
stellae asteres
sermones lagos
stultus moros
sed alla
signum simeon
suffla fyseson
sufflo fyso
sufflas fysas
sufflat fysa
sufflauit efysesen
sufflaui efysesa
sufflasti efyseses
sufflauimus efysesamen
[p. 418 col. a Goetz] sufflauerunt efysesan
sufflamus fysomen
sufflatores fysatae
scabia psora
scabiosus psorion
secundum deuteron
subnubilum epinefelon
serenum eudia
stillicidium stalagmos
sero opse
scoruscatio astrape
saturnus cronos
sol helios
siluanus agrotes
sacerdos iereus
salus hygia
spes elpis
supercilia ophryes
sinistra aristera
spina rachis
surae castroenemiae
sanguis aema
sanguinem aematos
sacrum mysterion
simulacra agalmata
sancta iera
sanctum thysia
seorsum catidian
simplex aplus
superbus hyperefanos
strofosuo dolios
senatus sycletus
speculatores catoptae
sagittarii toxotae
signiferi semiaforoe
soror adelfe
socer pentheros
socrus penthera
[p. 418 col. b Goetz] sodalis etearos
sponsus nymfios
sponsa nymfe
sagus atroma
substratorium hypostroma
scabellum hypopodion
sella difros
scamnum sympselion
sartago teganon
scorpio scorpios
sagittarius toxotes
subsolanus apheliotes
septentrio arctos
sentina antlia
spuma afros
suauitatem chrestota
sinus colpos
sedilia throneo
sepia sepia
scarus scaro
segetes sporima
spicae staches
spica stachys
silua hyle
sappius peuece
sorbus melandrys
sappus caedos
saltuarius agrofylax
sorba melandria
salix itea
sturnus psaros
sede throno
sabbato sabbasin
tolle aron
tollo aero
tollite arate
tollamus aeromen
tulerunt eran
[p. 419 col. a Goetz] tollis eris
tollitum est ermenon estin
tusse bexon
tussio besso
tussit bessi
tussimus bessomen
tusses bex
tussiunt bessusin
tussierunt ebexan
tibi su
tu su
tabella pinacida
tectum selthis
titilla gangalison
titillo gangalizo
titillate gangalisate
titillamus gangalizamen
titillauerunt egangalesan
tuli era
tulisti eres
tulimus eramen
tange thige
tango thingono
tangis thinganis
tangit thingani
tangimus thinganomen
tangimur thinganetae
tetigerunt ethigan
temta pirason
temto pirazo
temtas pirazis
temtamus pirazomen
temtate pirasate
temtatum est pepiramenonestin
temtant pirazusin
temtasti epirases
taceo siopo
tace siopeson
[p. 419 col. b Goetz] taces siopas
tacet siopa
tacemus siopomen
tacuerunt esiopesan
trahe syron
traho syro
trahis syris
trahit syri
traxisti esyres
traxerunt esyran
tractisunt esyresan
tractus est esyro
trahite syrate
tractussum esyren
traxi esyra
traximus esyramen
tudicla toryneson
tudiclo toryno
tudiclas torynas
tudiclasti etoryneses
tudiclaui etorynesa
tudiclant torynosin
tudiclamus torynomen
tudiclatum est tetorinomenon estin
turbulenta taraxon
turbulento tarasso
turbulentaui etaraxa
turbulentus tetaragmenon
texe hyfanon
texo hyfaeno
texit hyfaeni
texis hyfaenis
teximus hyfaenomen
texitur hyfaenetae
texatur hyfantae
textura hyfasma
textum est hyfasmenon estin
timet fobitae
[p. 420 col. a Goetz] timeo fobumae
timidus dilos
timor fobos
timormagnus fobos megas
timemus fobumetha
timidisunt diloeisin
tempestas zale
tepidum chlieron
tepida chliera
tonitrum bronte
tempus chronon
tempora crotafoe
tibiae anticnemia
tali astragaloe
tus libanos
tardus bradys
titulus elenchos
tesserari grammatis
tribunus chiliarchos
taberna egasterion
tribunal bema
tedulae ceramides
tripedem tripoda
trubla zomaryston
taurus tauros
terrester epigio
s turbo thyella
trocliae epidromides
triticum sitos
torculare lenos
turdus cichla
trauem docon
terra ge
tunc tote
uerbum rema siue logos
uerba remata
uerborum rematon
ut in tribus in entrisin
usque eos
[p. 420 col. b Goetz] usque tertio eostritu
usque eo eos tuo
uide blepe
uides blepis
uideo blepo
uidens idon
uidemus blepomen
uideamus idomen
uiderunt idan
uigilo gregoro
uigilate gregoresate
uigilamus gregorumen
uigilat gregori
uigilant gregorusin
uigilauerunt egregoresan
uigilia gregoria
ueni elthe
uenio erchome
uenis erche
uenit erchete
uenisti elthes
uenimus elthamen
ueniunt ercontae
uenerant elthan
ueni elthe
uenio elthon
uenit elthen
ueniant elthosin
uenerunt elthan
uis thelis
uolo thelo
uolui ethelesa
uoluimus ethelesamen
uoluerunt ethelesan
uult theli
uenari thereuson
uenator thereui
uenatores thereutae
uenor thereuo
[p. 421 col. a Goetz] uenamur thereuomen
uenantur thereuusin
uenaris thereuis
uiscum ixos
uoca caleson
uoco calo
uocate calesate
uocamus calumen
uocatus est eclethe
uocatur calitae
uocemus calesomen
[p. 421 col. b Goetz] uocatisunt eclethesan
uocantur caluntae
uocauerunt ecalesan
ueta colyson
ueto colyo
uetas colyis
uetat colyi
uetamus colyomen
uenantur colyontae
uetati sunt ecolythesan


no previous next